0

δέτης, δάμακας (ο)

0

δηλαγκριστώ

0

δημηγορώ

0

διάβα (το)

0

διαβασμένος -η -ο

0

διαγουμίζω