0

δραπέτι

0

διάξες (οι)

0

δοξάρι (το)

0

δέσπολα (τα)

0

διάτα (η)