0

διώμα (το)

0

δρομώνω

0

διάονε

0

διάτα (η)

0

διάσελο (το)

0

δίδω κούτελο