0

διανεύγω, διανεύω

0

δα

0

δραπάνι (το)

0

δριμώνω

0

δραπέτι

0

διαγουμίζω