0

δραπάνι (το)

0

δάμακας (ο)

0

δριγιάς

0

δειλοσκόρπιση (η)

0

δαμάκι, μάκι