0

ανημένω

0

αρμήνεια (η)

1

ανυφαντού

0

ανάπλαγα (τα)