0

ανεπιάζω, ανεπιάνω

0

ανεμόλογα (τα)

0

ατζαρού (η)

0

αποβολή (η)

0

αρθούνι (το)

0

αποκλείω

0

ανεψηφισμένος -η -ο

0

ατσέτο (το)

0

αξομονή (η)