0

αντίκρυ

0

απαλλαγιάζω ή παλλαγιάζω

0

ανεκαμπανίζω

0

απομούχλασμα (το)

0

αντιπόδι

0

αναγκασμένος -η -ο

0

αποδώματα (τα)