0

απόι, απόγι (το)

0

αντίρητα, αναντίρητα

0

απολειμάροι (οι)

0

ασκοτιζάρα (η)

0

ανάγερτος -η -ο

0

ανάδια