Το ντόπιο λαογραφικό Μεσαρίτικο λεξικό

εμπάτε, μπάτε

0

όρδινα (τα)

0

χαιράμενος -η -ο

0