Η

η οργή του κάτη = σύμπτωση. Συνήθης φράση: το ‘καμε η οργή του κάτη = έγινε από σύμπτωση. Συνήθης φράση: Ε μα ξάνοιξε δά,  ένα σταφύλι επήγε να κόψει το κοπέλι, και το καμε η οργή του κάτη να περάσει  ετοτεσας κι  ο αμπελικός.

η φανιά του δεν θα ακουστεί = θα εξαφανιστεί, δεν θα μείνει τίποτα. Συνήθης φράση: Κάτσε ήσυχος εκειά που κάθεσαι, γιατί ανέ σε παραλάβει στα χέργια -ν του η φανιά σου δε θα  ακουστεί!

ήμπα = μήπως

ήστεσα, έστεσα = εσταμάτησα, αλλά και έστησα, και τοποθέτησα . Συνήθεις φράσεις: Ήστεσά τονε στο δρόμο και τον ερώτηξα (τον σταμάτησα). Ή: Ήστεσε η κόρη μου το δικό τση σπιτικό. (έστησε). Ή: μπρέ συ γυναίκα! Ήστεσες το τσικάλι; ( ετοποθέτησες το τσικάλι στη παραστιά για να μαγειρέψεις;)

ήψες = άναψες