0

ζούπα

0

ζουπίζω

0

ζουρίδα (η)

0

ζυγώνω, ζγώνω

0

ζωντανά (τα)

0

ζώρε (ς) (το) (ο)

0

ζωστήρα (η)