0

ζά, οζά

0

ζάρα (η)

0

ζουρίδα (η)

0

ζιγαρδέλι (το)

0

ζευλώνω

0

ζαμάνι (το)

0

ζαβώνω

0

ζαβράκι

0

ζαγάρι (το)

0

ζαβάλι (το)