0

ζά, οζά

0

ζουρίδα (η)

0

ζάρα (η)

0

ζαγάρι (το)

0

ζιγαρδέλι (το)

0

ζευγαρίζω