0

ζά, οζά

0

ζευλώνω

0

ζάρα (η)

0

ζαβώνω

0

ζαγάρι (το)

0

ζαβράκι

0

ζαβάγρα (η)

0

ζιγαρδέλι (το)