0

ζά, οζά

0

ζαβάγρα (η)

0

ζάβαλης (ο)

0

ζαβάλι (το)

0

ζάβαλος (ο)

0

ζαβός (ο)

0

ζαβράκι

0

ζαβώνω