0

χαλαφτανάς (ο)

0

χαλέπα (η)

0

χαλεπώνω

0

χάλι, χάλιο (το)

0

χάλια (τα)

0

χαλικούτης (ο)

0

χαλικουτίζω

0

χαλίσικο (το)

0

χαλώ

0

χάμαι θωρώ και λέω το

0

χάμαι ξανοίγω

0

χάμαι, χάμαις