2

χαζίρι (το)

0

χαζίρικα (τα)

0

χαϊλάζης (ο)

0

χαύνης (ο), χαύνη (το)

0

χαϊντώ (να σε)

0

χαιράμενος -η -ο

0

χαίρι, χαέρι (το)

0

χαϊρλής, χαιρλίδικος (ο)

0

χαιρώνει

0

χάλαβρα (τα)

0

χαλαζάρης (ο)

0

χάλαζη (η)