0

χναράφτης, αχναράφτης (ο)

0

χαλικουτίζω

0

χτυπώ (όξω)

0

χαζίρης, χαζιρευτής (ο)

0

χαμηλοβλεπούσης (ο)

0

χαλαφτανάς (ο)

0

χάρβαλο (το)

0

χαϊλάζης (ο)

0

χάμαι, χάμαις

0

χαύνης (ο), χαύνη (το)

0

χοχλακώ