0

χίντι χίντι

0

χεϊτάνης, σειτάνης (ο)

0

χοντροχοχλιός (ο)

0

χάμαι θωρώ και λέω το

0

χλιός -η -ο

0

χτυπώ (όξω)

0

χαγιάτι (το)

0

χαβρίζω

0

χουμά κουτάλια