0

χαμόστρωμα

0

χρειγιά (η)

0

χαλαζάρης (ο)

0

χαιράμενος -η -ο

0

χλιαίνω

0

χάζι (κάνω)

0

χάτζικας (ο)

0

χασές (ο)

0

χοντροχοχλιός (ο)