0

χίντι χίντι

0

χαβάνι (το)

0

χαϊντώ (να σε)

0

χαζαρίνα (η)

0

χελιό, χελί καπαρό (το)

0

χαβρίζω

0

χάμαι, χάμαις

0

χαμαρρωστώ

0

χαλώ

0

χίρι μπαίρι (το)

0

χαλίσικο (το)