0

χουμά κουτάλια

0

χάζι (κάνω)

2

χαζίρι (το)

0

χαβεσιλίκι (το)

0

χαλαφτανάς (ο)

0

χαβώνω, τουρτουρίζω

0

χτίρι (το)

0

χάψι ή χάπσι (το)

0

χαζίρικα (τα)

0

χαζίρης, χαζιρευτής (ο)

0

χελιό, χελί καπαρό (το)