0

χουμά κουτάλια

2

χαζίρι (το)

0

χαβεσιλίκι (το)

0

χάζι (κάνω)

0

χαλαφτανάς (ο)

0

χαβώνω, τουρτουρίζω

0

χάψι ή χάπσι (το)

0

χτίρι (το)