0

χαλαφτανάς (ο)

0

χουμά κουτάλια

0

χάζι (κάνω)

2

χαζίρι (το)

0

χτίρι (το)

0

χάρχαλο, τσάχαλο (το)

0

χαιράμενος -η -ο

0

χάσικο (το)

0

χαβεσιλίκι (το)