0

βαρισμένος (ο)

0

βαρονούσης (ο)

0

βαροπιάνω

0

βαρούν

0

βαροφάνηκε

0

βαροχαρατσώνω

0

βαροψυχώ

0

βάρσαμος (ο)

0

βασμός (ο)

0

βαστάγια (τα)