0

βώλος

0

βωλοσέρνομαι

0

βωλοσέρνω

0

βωλόσυρο (το)