0

βλογούμαι

0

βουρβουλακώ

0

βουρίδι

0

βερεμιάζω

0

βιλάνος (ο)