0

βαγιοκλαδίζω

0

βαρισμένος (ο)

0

βρομώ, βρομέζω

0

βλεπιός (το)

0

βουρίδι

0

βαροψυχώ

0

βλεπές (ο)

0

βιστιρά (η)

0

βρουβολοώ

0

βρουχί (το)

0

βουρτακώ

0

βουκολιές (οι)