0

βούπα (η)

0

βαταλαλώ

0

βγόδωμα (το)

0

βιτσίλες (οι)

0

βαστάγια (τα)