0

βγόδωμα (το)

0

βαγίτσα (η)

0

βούπα (η)

0

βάβουλας (ο)

0

βούλα (η)

0

βρίνω, βρίχνω