0

βάβουλας (ο)

0

βαβουρανίζω

0

βάγγα (η)

0

βαγί (το)

0

βάγια (τα)

0

βαγιοκλαδίζω

0

βαγίτσα (η)