0

θε μπού, θε μού

0

θελ’α, θαλ’α

0

θεμελιακός (ο)

0

θεολογικό (το)

0

θεοτικός -η -ο

0

θεόψυχά μου

0

θλιφτός -η -ο

0

θολόσταση (η)

0

θρινάκι (το)