0

ταλιεράκι (το)

0

τίγομαι, τινάσσει (με)

0

τζαμπί (το)

0

τσιγαρίδες (οι)

0

ταβλί, ταβλάκι (το)

0

τσέτες (οι)

0

τροπικός (ο)

0

ταμπουράς (ο)