0

τσακομαδώ

0

τροπικός (ο)

0

τσουροβολώ

0

τσιλιούμαι

0

τριμιτερός -η -ο

0

τοσανα, ετόσανα

0

τζουλαμάς (ο)

0

τσίτος, κρίθος (ο)

0

τυλιγαδίζω

0

τσαμούρης (ο)