0

τσουρομαδώ

0

ταμάκι, ταμάχι (το)

0

τσούρλος (ο)

0

τρόχαλος (ο)

0

τουσλούκια (τα)

0

ταγή, ταγύ, ταγί (η)

0

τυροκέλι (το)