0

ταλίμια, τσαλίμια (τα)

0

τράφος (ο)

0

ταμάκι, ταμάχι (το)

0

τάλε κουάλε

0

ταγή, ταγύ, ταγί (η)

0

τσίτι, τσιτάκι (το)

0

ταμακιάρης (ο)