0

τ΄ανάπλαγα

0

ταβέρια (η)

0

τάβλα (η)

0

ταβλί, ταβλάκι (το)

0

ταγή, ταγύ, ταγί (η)

0

ταγούρα (η)

0

ταιργιάζει

0

ταίστρες (οι)

0

ταϊφάς, νταϊφάς (ο)

0

τακίμι (το)

0

τάλε κουάλε