0

σαμιά (η)

0

σαμωμένος -η -ο

0

σαμώνω

0

σανίδι (το)

0

σάρακας (ο)

2

σαρίκι (το)

0

σάρτζα (η)

0

σασμένος -η -ο