0

σβουρίζω

0

σκάση (η)

0

σακκούλι (το)

0

σκαπετίζω, ντιντίρω

0

συνoραντρόινο (το)

0

σπούδρα (η)

0

σελί (το)

0

σκιζολιθαρούδια (τα)

0

στραταρίζω

0

στάκα (η)

0

σκλήθρα (η)