0

σα

0

σά δε μπιτίζει

0

σαγιάκι (το)

0

σαγούλι (το)

0

σάζω

0

σαθρακιασμένος -η -ο

0

σάικα

0

σαΐνι

0

σαϊντίζω

0

σαΐτα (η)

0

σακάζω

0

σακασάρι (το)