0

ρέμπομαι

0

ρεντώ -ίζω

0

ρεοσέρνω, αρεοσέρνω

0

ρέτι

0

ρετούρος (ο)

0

ρεφουδέρνω

0

ρήγα (η)

0

ριβαγιέτι (το)

0

ριζικάρης (ο)

0

ριζικό (το)

0

ριζιμιό (το)

0

ριζίτης (ο)