0

ράσσω

0

ραφώνω

0

ραχάτι (το)

0

ράχη (η)

0

ραχμέτι (το)

0

ραχμετλής (ο)

0

ρέβγω

0

ρεγάλο (το)

0

ρέγγια (τα)

0

ρέγομαι

0

ρεμεδιάζω

0

ρεμέδιο (το)