0

ρόδος (το)

0

ρούμα (το)

0

ραμετλής (ο)

0

ρήγα (η)

0

ρωτώ

0

ροζωνάρω