0

ραχμέτι (το)

0

ρούτης (ο)

0

ρεντώ -ίζω

0

ρουχάλα (η)

0

ράσσω

0

ροζογάλι (το)

0

ρούβας

0

ριβαγιέτι (το)

0

ρέτι

0

ρασόβρακα (η)

0

ρουξούνι (το)

0

ροσπού (η)