0

ρογαλίδα (η)

0

ράσσω

0

ρασά, ρασιά, ρασέ (η)

0

ράπη (η), ράπες (οι)