0

ραέτι (το)

0

ραβαίσι (το)

2

ραβάνι (το)

0

ραζέδες (οι)

0

ρακιδόκουπα (η)

0

ραμετλής (ο)

0

ραμής, γιαραμπής (ο)

0

ράπη (η), ράπες (οι)

0

ρασά, ρασιά, ρασέ (η)

0

ράσινα (τα)

0

ρασόβρακα (η)