0

ψίκι (το)

0

ψιχαλίδα (η)

0

ψέγος

0

ψωροφύτης (ο)

0

ψαρός -η -ο

0

ψιμάρνι (το)

0

ψακοντέ

0

ψιψιρίζω

0

ψεγάδι, ψέγος (το)

0

ψωματένιος -α -ο

0

ψύ, ψή (η)