0

ψαλιδόκωλος (ο)

0

ψακοντέ

0

ψωροφύτης (ο)

0

ψιμυθευτός -η -ο

0

ψεγαδιάζω

0

ψαρογάροι (οι)

0

ψίκι (το)

0

ψαθούρι