0

παπούρα (η)

0

παραδόπιστος -η -ο

0

παραζιγανεύω

0

παραζούβαλα (τα)

0

παραθεσμιά (η)