0

πυρόμαχος (ο)

0

πυρώνω -μαι

0

πυτώ, πυτίζω

0

πχαίνω

0

πωρικό (το)

0

πώς να διάξω

0

πωτό (το)