0

πομπαίνω, χλυαίνω

0

πιττακώνω

0

παστούκια (τα)

0

πρίνος, κατσοπρίνι (το)

0

ποσκιάζει, αποσκιάζει

0

πυρώνω -μαι

0

παιδωμή (η)

0

πουλιάζω

0

πιτήδιος, επιτήδιος –α -ο

0

παπούλες (οι)

0

πρέπως, πρέπει =