0

παίζω τσί ξυλιές

0

πίργια, πίρια, μπίργια (η)

0

παίρνω πράξη

0

προψές

0

πέφτω

0

πρίνος, κατσοπρίνι (το)