0

οντέ, οντέν

0

όντιμως

0

οξό

0

οπουγιά

0

οραδάτος (ο)

0

όργατα (τα)

0

οργή του κάτη