0

οπέρσι, οπέρσις

0

ορνικός -η -ο

0

όθε, όθεν

0

όσαμε

0

όρτσες (οι)

0

ορίστε;

0

ομπγυάζω