0

ομπανέ

0

ορτάκης (ο)

0

ορπίζω

0

ογρός -η -ο

0

ογιά

0

ουρία (η)

0

ορδινιά (η)

0

ορνικός -η -ο

0

ομπγυάζω

0

οφτός -η -ο