0

ογιά

0

ότινος

0

οχλαγοή (η)

0

ογρός -η -ο

0

όχθρητες (οι)

0

ορδινιά (η)

0

όρτσες (οι)

0

οψές, οψάργας