0

οψιγιάς (ο)

0

ογιά

0

οχλαγοή (η)

0

οψές, οψάργας

0

ότινος

0

όχθρητες (οι)

0

όφκερος -η -ο

0

οραδάτος (ο)