0

ογρασά (η)

0

ογρός -η -ο

0

ογρουσουζά (η)

0

οζά, ζά (τα)

0

όθε, όθεν

0

όι

0

οιδά

0

ολογάλανος -η -ο