0

νελώνω

0

νέμονο

0

νένα (η)

0

νενέ (η)

0

νεραϊδής (ο)

0

νεροπαρσά (η)

0

νέτα σκέτα

0

νετλέτι (το)

0

νέτος -η -ο

0

νέφαλο, ανέφαλο (το)

0

νεφέσι, ντουμάνι (το)