0

ναντζονά

0

ναντρανίζω, αναντρανίζω

0

ναπχιπχι

0

ναφιλέ

0

νάχε, νάχενε

0

νε

0

νε νε

0

νεϊκεύω

0

νέικος -η -ο

0

νεκατωτοί, ανεκατωτοί (οι)

0

νεκρίκια

0

νελέσω, ανελέσω