0

νταγκάδα (η)

0

νταούλι

0

νεκατωτοί, ανεκατωτοί (οι)

0

ντουρντίζω -μαι

0

ντουνιάς (ο)

0

νταβαντούρι (το)

0

νταής (ο)

0

νομάτοι (οι)

0

ναλετιάζω

0

ντρέτα

0

νταλώνω -μαι