0

ντρέτα

0

ντιντινίζω, ντουντουνίζω

0

ναίσκε, ναίσκες

0

νογώ

0

νιψίδι (το)

0

νιτερέσο (το)

0

νάκλια (τα)