0

μουρτάτης (ο)

0

μούρτζινος -η -ο

0

μουρχούτα (η)

0

μουσαμάς (ο)

0

μουσάντρα (η)

0

μουσαφίρης (ο)

0

μούσκλα (τα)

0

μουσουλούκι (το)

0

μουσουμπγιά (η)

0

μουσταρά, μουσταριά (η)

0

μουστερής (ο)