0

μουρέλο (το)

0

μουκατάς (ο)

0

μπελονιάζω

0

μπίς μπιτού, μπίτι

0

μουντί (το)

0

μπεγεντισμένος (ο)

0

Μπάρκας (ο)

0

μπουλμές (ο)

0

μπικίζω