0

μουκατάδες (οι)

0

μπούκα (η)

0

μπλαβίζω

0

μουρβέρι (το)

0

μπεγεντίζω