0

μπούκα (η)

0

μουκατάδες (οι)

0

μπλαβίζω

0

μπαζίνα (η), καρκάνι (το)

0

μπουρμάς (ο)