0

λαλώ

0

λαμπαδόχυτη (η)

0

λαμπάντες

0

λαντουρίδι (το)

0

λαντουρίστρα (η)

0

λαντουρώ -ιζω