0

λουχούνα (η)

0

λωνεύγω

0

λαμπάντες

0

λώπης, λόμπως

0

λιγώνομαι

0

λαγούμι (το)

0

λαδοπατσάβρα (η)

0

λιολιά (τα)